جایزه ملی ایثار به دانشجوی دانشگاه تبریز رسید

خانم طاهره ملکی، دانشجوی دکتری رشته توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز جایزه ملی ایثار در رشته مهندسی کشاورزی را کسب کرد.

 

تصاویراردوی یک روزه جلفا اردیبهشت ماه 96 (خواهران)

تصاویراردوی یک روزه جلفا(برادران)