* فراخوان ششمین جشنواره استانی اسوه های صبر و مقاومت

* اولین جشنواره استانی مقاله نویسی

* اولین جشنواره استانی خاطره نویسی

دانشجوی دانشگاه تبریز عنوان برگزیده  دومین جشنواره آموزشی- تحصیلی جایزه ملی ایثار  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را کسب نمود.
  غلامعلی دهقانی دانشجوی مقطع دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز و از فرزندان شاهد در دومین جشنواره آموزشی- تحصیلی جایزه ملی ایثار  عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد.

دیدار رئیس دانشگاه تبریز و مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز

با خانواده های ایثارگران  دانشجویان   96/11/17

رئیس دانشگاه تبریز به مناسبت دهه فجر و هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تبریز با ۳ خانواده جانباز و شهید دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز در این دیدار که مدیر گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز حضور داشت، دهه فجر را بهترین فرصت برای یادآوری مجدد ایثارگری ها و فرهنگ مقاومت در برابر استکبار و ظلم بیان کرد و گفت: شهداء و جانبازان با بذل جان و مال خود از استقلال و امنیت کشور حراست نمودند

تصاویر گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز 97-96

  جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر در دانشگاه تبریزدر تالار شهریار با حضور رئیس محترم اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ورئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان رئیس گروه آموزش و امور فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید، مسئولین بنیاد شهید شهرستان و جمعی از دانشجویان دراین سالن برگزار شد

تبریز گردی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز (خواهران)