اطلاعیه ها

ثبت نام کلاسهای تقویتی نیمسال اول۹۷-۹۶

بسمه تعالی ثبت نام کلاسهای تقویتی و گروههای درسی در نیمسال اول(۹۷-۹۶) زمان ثبت نام کلاسهای تقویتی و گروههای درسی از تاریخ ۹۶/۷/۲۲لغایت ۹۶/۷/۲۶از ساعت ۹صبح تا ۱۲ظهر می باشد. دانشجویانی که مایل به شرکت در کلاسهای تقویتی می باشند جهت تحویل برگه ثبت نام ،فرم شماره ۴و انجام مراحل بعدی در اسرع وقت به آموزش اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز مراجعه نمایند. (به درخواست های خارج از وقت مقرر به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد) اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز

ادامه مطلب