اخبار

کلاس تقویتی

ثبت نام کلاسهای تقویتی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

بسمه تعالی ثبت نام کلاسهای تقویتی و گروههای درسی در نیمسال دوم(۹۹-۹۸) زمان ثبت نام کلاسهای تقویتی و گروههای درسی از روز یکشنبه، تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰لغایت ۹۸/۱۱/۲۸ روز دوشنبه ازساعت ۹صبح تا ۱۲ظهر می باشد. دانشجویانی که مایل به شرکت در کلاسهای تقویتی می باشند جهت تحویل برگه ثبت نام ،فرم شماره ۴و انجام مراحل بعدی در اسرع وقت به آموزش اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز مراجعه نمایند. (به درخواست های خارج از وقت مقرر به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد) اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز

ادامه مطلب